Úvodní strana / Protikorupční strategie / Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.
Jedním z úkolů v rámci protikorupční strategie je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů. 

2. pololetí roku 2017:

 • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
  • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO - služby v PO a BOZP s.r.o., bezpečnost práce a požární ochrana, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 258,- Kč včetně DPH, 01/2017-12/2017
  • Objednávka Poskytování administrativně právních služeb, Mgr. Jan Dáňa, advokát, administrace otevřeného zadávacího řízení „Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice“, zpracování návrhu zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy, 54 450,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 18 150,- Kč včetně DPH, 05/2017 až do ukončení zadávacího řízení
  • Objednávka Poskytování administrativně právních služeb, Mgr. Jan Dáňa, advokát, administrace otevřeného zadávacího řízení „Obnova serverovny ÚZEI“, zpracování návrhu zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy, 54 450,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 41 140,- Kč včetně DPH, 06/2017 až do ukončení zadávacího řízení
  • Příkazní smlouva, Ing. Jaroslav Procházka, zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2016, daňové a účetní poradenské služby, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 250,- Kč/¼ hod, vyplaceno celkem 50 000,- Kč včetně DPH, 03/2017-12/2017
  • Objednávka Poradenská a konzultační činnost, Sperling, s.r.o., Poradenská a konzultační činnost k veřejné zakázce „Elektronizace vnitřních procesů řízení dokumentů“, 241 000,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 119 790,- Kč
  • Smlouva o provedení auditu, Ing. Soňa Bohnelová, provedení auditu, 96 000,- Kč (není plátce DPH), vyplaceno celkem 0,- Kč, 09/2017-06/2018
  • Smlouva o poskytnutí služeb, Nemotech Services s.r.o., Poradenské služby v souvislosti s povinností objednatele nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR, 346 060 Kč včetně DPH za část A (mapování výchozího stavu
   a GAP analýza), 1 210,- Kč včetně DPH/hodina za část B (dopadová analýza a implementace změn), vyplaceno celkem 346 060 Kč včetně DPH
  • DPČ, Iva Kudrnová, Interní audit, 240,- Kč/hod, vyplaceno celkem 78 960,- Kč, 09/2017-12/2017
  • DPČ, Jakub Tomas, specifikace předmětu plnění pro výběrové řízení, konzultace pro posudky k výběrovému řízení, 300,- Kč/hod, vyplaceno celkem 71 100,- Kč, 05/2017-09/2017
  • DPP, Ing. Lucie Vokáčová, odborné konzultace při tvorbě zadání pro hodnocení veřejné zakázky: Marketingová strategie jednotné propagace středních zemědělských škol, 500,- Kč/hod, vyplaceno celkem 8 000,- Kč, 07/2017
 • Smlouvy o poskytování právních služeb:
  • Smlouva o poskytování právních služeb, Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o., právní služby, 380,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno celkem 7 932,- včetně DPH, 04/2016–03/2020
  • Objednávka Poskytování právních služeb – návrh na ošetření autorských práv na architektonický návrh, 6 050,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 6 050,- včetně DPH
  • Objednávka Poskytování právních služeb – zpracování právního posudku včetně souvisejících právních konzultací či stanovisek, 36 300,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 36 300,- Kč včetně DPH

1. pololetí roku 2017:

 • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
  • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO - služby v PO a BOZP s.r.o., bezpečnost práce a požární ochrana, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 250,- Kč včetně DPH, 01/2017-12/2017
  • Poskytování administrativně právních služeb, Mgr. Jan Dáňa, advokát, administrace otevřeného zadávacího řízení „Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice“, zpracování návrhu zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy, 54 450,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 36 300,- Kč včetně DPH, 05/2016 až do ukončení zadávacího řízení
  • Poskytování administrativně právních služeb, Mgr. Jan Dáňa, advokát, administrace otevřeného zadávacího řízení „Obnova serverovny ÚZEI“, zpracování návrhu zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy, 54 450,- Kč včetně DPH, vyplaceno celkem 13 310,- Kč včetně DPH, 06/2016 až do ukončení zadávacího řízení
  • Příkazní smlouva, Ing. Jaroslav Procházka, zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2016, daňové a účetní poradenské služby, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 250,- Kč/¼ hod, vyplaceno celkem 0,- Kč včetně DPH, 03/2016-12/2016
  • Smlouva o provedení auditu, Ing. Soňa Bohnelová, provedení auditu, 96 000,- Kč (není plátce DPH), vyplaceno celkem 96 000,- Kč, 01/2017-04/2017
  • DPČ, Iva Kudrnová, Interní audit, 222,- Kč/hod, vyplaceno celkem 71 040,- Kč, 01/2017-04/2017
  • DPČ, Jakub Tomas, specifikace předmětu plnění pro výběrové řízení, konzultace pro posudky k výběrovému řízení, 300,- Kč/hod, vyplaceno celkem 27 900,- Kč, 05/2017-06/2017
 • Smlouvy o poskytování právních služeb:
  • Smlouva o poskytování právních služeb, Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o., právní služby, 380,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno celkem 1 995,- včetně DPH, 04/2016–03/2020

2. pololetí roku 2016:

 • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků:
  • DPP poradenství/konzultace Ing. Petr Dlouhý, MBA, v oblasti IT, personalistiky a správy majetku, 05/2016–12/2016, 400,- Kč/hod., vyplaceno celkem 89 600,- Kč
 • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
   • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO – služby v PO a BOZP, s. r. o., 01/2016–12/2016, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 258,- Kč včetně DPH

   • Příkazní smlouva – Zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2015, daňové a účetní poradenské služby, Ing. Procházka Jaroslav, 03/2016–12/2016, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 250,- Kč/0,25 hod., vyplaceno 50 000,- Kč (není plátce DPH)

   • Příkazní smlouva – administrativně právní služby – komplexní administrace otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky, Mgr. Petr Panýr, advokát, od 03/2016, 95 000,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 114 850,- Kč včetně DPH

  • Smlouvy o poskytování právních služeb:

   • Smlouva o poskytování právních služeb, Kubík Partners advokátní kancelář, s. r. o., 04/2016–03/2020, max. do výše 750 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 380,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno celkem 6 438,- Kč včetně DPH

  1. pololetí roku 2016:

  • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků:
   • DPP poradenství/konzultace Ing. Petr Dlouhý, MBA, v oblasti IT, personalistiky a správy majetku, 05/2016–12/2016, 400,- Kč/hod., vyplaceno celkem 20 400,- Kč
  • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
    • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO - služby v PO a BOZP, s. r. o., 01/2016–12/2016, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 258,- Kč včetně DPH

    • Příkazní smlouva – Zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2015, daňové a účetní poradenské služby, Ing. Procházka Jaroslav, 03/2016–12/2016, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 250,- Kč/0,25 hod., vyplaceno 0,- Kč bez DPH

    • Příkazní smlouva – administrativně právní služby – komplexní administrace otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky, Mgr. Petr Panýr, advokát, od 03/2016, 95 000,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 0,- Kč

    • Smlouva o provedení auditu – Ing. Soňa Bohnelová, od 02/2016, 96 000,- Kč (není plátce DPH), vyplaceno celkem 96 000,- Kč

   • Smlouvy o poskytování právních služeb:
    • Smlouva o poskytování právních služeb, Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, advokát, 04/2012–03/2016, max. do výše 1 900 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 1 000,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno celkem 254 100,- Kč včetně DPH

    • Smlouva o poskytování právních služeb, Kubík Partners advokátní kancelář, s. r. o., 04/2016–03/2020, max. do výše 750 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 380,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno celkem 131 963,- Kč včetně DPH

   2. pololetí roku 2015:

   • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků: -
   • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
    • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO – služby v PO a BOZP, s. r. o., 01/2015–12/2015, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 258,- Kč

    • Příkazní smlouva – Zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2014, daňové a účetní poradenské služby, Ing. Procházka Jaroslav, 03/2015-12/2015, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 1 000,- Kč/hod, vyplaceno 50 000,- Kč

    • Smlouva o provedení auditu Ing. Soňa Bohnelová, vyplaceno 0,- Kč

   • Smlouvy o poskytování právních služeb:
    • Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, advokát, 04/2012–03/2016, max. do výše 1 900 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 1 000,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno 0,- Kč

   1. pololetí roku 2015:

   • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků: -
   • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
    • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, HELPO – služby v PO a BOZP, s. r. o., 01/2015–12/2015, měsíčně 8 300,- Kč bez DPH, vyplaceno celkem 60 258,- Kč
    • Příkazní smlouva – Zpracování a podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za rok 2014, daňové a účetní poradenské služby, Ing. Procházka Jaroslav, 03/2015-12/2015, za DPPO 50 000,- Kč, za daňové a účetní poradenské služby 1 000,- Kč/hod, vyplaceno 0,- Kč
   • Smlouvy o poskytování právních služeb:
    • Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, advokát, 04/2012–03/2016, max. do výše 1 900 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 1 000,- Kč/hod. bez DPH, vyplaceno 0,- Kč

   2. pololetí roku 2014:

   • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků: -
   • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
    • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany Ivo Linx, 04/2014–12/2014,
     měsíčně 11 000,- Kč, vyplaceno celkem 66 000,- Kč bez DPH
    • Smlouva o provedení auditu Ing. Soňa Bohnelová, vyplaceno 96 000,- Kč – není plátce DPH
   • Smlouvy o poskytování právních služeb:
    • Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, 04/2012–03/2016, max. do výše 1 900 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 1 000,- Kč/hod., vyplaceno 3 000,- Kč bez DPH

   1. pololetí roku 2014:

   • Poradci, konzultanti ředitelky či náměstků: -
   • Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě příkazní či jiné smlouvy:
    • Příkazní smlouva Zpracování a podání DPPO za rok 2013, daňové a účetní poradenské služby, Ing. Procházka Jaroslav, 50 000,- Kč bez DPH
    • Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany Ivo Linx, 04/2014–12/2014,
     měsíčně 11 000,- Kč, vyplaceno celkem 66 000,- Kč bez DPH
   • Smlouvy o poskytování právních služeb:
    • Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, 04/2012–03/2016, max. do výše 1 900 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti smlouvy, 1 000,- Kč/hod., vyplaceno 85 000,- Kč bez DPH
   © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě