Přejít k hlavnímu obsahu

Podílíme se na dalším vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství a přispíváme k transferu znalostí a sdílení zkušeností mezi vědou, výzkumem, zemědělskou praxí a resortním školstvím. 

Pořádáme různorodé vzdělávací aktivity pro učitele odborných předmětů středních zemědělských škol, studenty středních zemědělských škol, odborné lesní hospodáře, vlastníky lesa, lesní pedagogy, lektory odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin i širokou odbornou veřejnost. Při své činnosti spolupracujeme s profesními organizacemi a sdruženími, univerzitami, výzkumnými ústavy, resortními odbornými institucemi a zemědělskou praxí. 

Mezi naše další činnosti patří role organizačního garanta Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, podílíme se na zajišťování odborných materiálů v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství, provozujeme vzdělávací platformu pro učitele odborných předmětů středních zemědělských škol a podílíme se na propagaci středního zemědělského školství. Více informací o našich aktivitách v oblasti vzdělávání naleznete na https://agronavigator.cz/vzdelavani/resortni-vzdelavani.