Přejít k hlavnímu obsahu

Na základě pověření MZe zajišťujeme akreditaci a reakreditaci poradců (v oblasti zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství), pravidelná školení pro zvyšování odbornosti poradců a jejich zapojování do AKIS včetně propagace poradenského systému 
https://agronavigator.cz/poradenstvi/podpora-poradenstvi-ze-sp-szp.

Akreditace poradců

Akreditace zemědělských poradců je realizovaná v oblastech zemědělství, lesnictví, rostlinolékařství a jejich podoblastech. Pro zajištění kvality akreditovaných poradců se pravidelně pořádá školení a následné přezkušování v rámci procesu reakreditace. Registr poradců je veden online na adrese agrobrana.cz.

Školení poradců

Školení poradců jsou organizována průběžně během roku především na základě zjištěných potřeb praxe.

Portál poradce

Ke komunikaci využíváme platformu pro poradce, která umožňuje monitorování potřeb poradců a zveřejňování záznamů realizovaných školení včetně materiálů. Prostřednictvím portálu provádíme ankety a vedeme diskuse mezi poradci portalporadce.agronavigator.cz.

Mezinárodní spolupráce a zapojování poradců

V rámci projektu ClimateSmartAdvisors realizujeme speciální školení poradců v oblasti adaptace a mitigace na změnu klimatu. Mimo jiné umožňujeme poradcům zapojit se do mezinárodní komunity aktérů AKIS a čerpat informace na seminářích vedených zahraničními odborníky v rámci mezinárodního projektu modernAKIS.

Intervence pro poradce

V rámci spolupráce při koordinaci poradenského systému navrhujeme podklady pro tvorbu intervencí poskytovaných Ministerstvem zemědělství, a to včetně návrhů změn.