Přejít k hlavnímu obsahu

V rámci Zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS*) zajišťujeme přenos znalostí a sdílení zkušeností mezi vědou, výzkumem, zemědělskou praxí. Zaměřujeme se zejména na oblast poradenství, vzdělávání a další formy přenosu znalostí a inovací (demonstrační farmy, evropská inovační partnerství apod.) s cílem usnadnit transformaci zemědělství, lesnictví a potravinářství směrem k ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti, zvýšení produktivity i odolnosti.  

Podrobnější informace pravidelně zveřejňujeme na zastřešující webové platformě www.agronavigator.cz

Podpora pro Koordinační orgán AKIS na MZe

V rámci národního AKIS poskytujeme odbornou podporu Koordinačnímu orgánu AKIS.  Zahrnuje to monitoring aktuálního stavu AKIS v ČR, sběr dat a přípravu hodnotících podkladů a doporučení pro zvýšení efektivnosti přenosu vědeckých i praktických znalostí a inovací.

Podpora zapojení do národních i mezinárodních sítí

Díky zapojení v síti SCAR AKIS na mezinárodní úrovni (scar-europe.org) a díky zahraničním projektům (modernAKIS a ClimateSmartAdvisors)  se podílíme na sdílení novinek v oblasti přenosu znalostí a inovaci, čímž přispíváme k rozvoji a propojování aktérů národního AKIS.

Podpora pro poradce

V rámci podpory poradců zajišťujeme akreditaci poradců, pravidelná školení pro trvalé zvyšování odbornosti poradenské sítě a platformu pro poradce portalporadce.agronavigator.cz.

Vzdělávací akce pro odbornou i širší veřejnost

V rámci vzdělávání realizujeme semináře, workshopy a exkurze pro učitele zemědělských škol, studenty i odbornou a širší veřejnost.  Každoročně pořádáme řadu konferencí, např. konference Zemědělec roku. Akce tohoto typu prohlubují síťování a spolupráci, kde taky dochází k přenosu znalostí z výzkumu do praxe.

* Zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS) je používán k označení systému uspořádání a interakce osob, organizací a institucí, které využívají a vytvářejí znalosti a inovace pro zemědělství, lesnictví, potravinářství a příbuzné obory (EU). https://agronavigator.cz/akis/co-je-akis