Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Výzkumné záměry v roce 2009

Název projektu:

Výzkumný záměr: Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství

Číslo projektu: 
MZE0002725101 
Agentura, vypisující organizace: 
MZe, MŠMT

Doba řešení celkem: 
1.1.2004 - 31.12.2010

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan
Řešitelský kolektiv: 
RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Miluše Abrahamová, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Zuzana Bednaříková,
Ing. Iveta Bošková, Ing. Jan Boudný, Ing. Jan Drlík, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Josef Hanibal, Ing. Andrea Hrabalová,
Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Bohdana Janotová, Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Petr Kopeček, Ph.D.,
Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Lenka Mejstříková, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Alice Picková, Ing. Martin Plášil,
Ing. Karina Pohlová, Ing. Jana Poláčková, CSc., PhDr. Pavel Pospěch, PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Ivana Součková,
Ing. Jiřina Šlaisová, CSc., Ing. Olga Štiková, Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Hana Strnadlová, Ing. Jindřich Špička,
Ing. Jana Teichmanová, Ing. Marie Trantinová, Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Jiří Weichet, Ing. Pavla Wollmuthová,
Ing. Ida Zedníčková

Řešení úkolu v roce:

Původní doba řešení (ukončení v roce 2008) byla prodloužena do roku 2010.

Jednotlivé okruhy původního výzkumného záměru byly rozpracovány do vybraných témat podle konceptu multifunkčního zemědělství (Evropský model zemědělství).

Řešení výzkumného záměru se bude v roce 2009 věnovat následujícím tématům:

  1. Rozvoj multifunkčního charakteru zemědělství a zemědělských podniků.
  2. Konkurenceschopnost agrárního sektoru podle hlavních zemědělských a potravinářských komodit a jednotlivých segmentů trhu.
  3. Podmínky rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a zvyšování jeho konkurenceschopnosti na trzích půdy a kapitálu.
  4. Tvorba a posuzování zemědělské politiky vůči životnímu prostředí.
  5. Vybrané ekonomicko-sociální aspekty vztahu rozvoje zemědělství a venkova.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě