Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

  • Údaje z databáze FADN jsou intenzivně využívány k mnoha účelům. Kromě pravidelných výstupů (Zprávy o stavu zemědělství ČR, tematické úkoly pro MZe) jsou prakticky nepřetržitě využívány Ministerstvem zemědělství pro řešení aktuálních problémů, analýz a prognóz zemědělské politiky. FADN dále poskytuje významné vstupy pro ČSÚ do dalších zemědělských statistik. Velice rozsáhlé a stále rostoucí je využití databáze FADN ve výzkumných projektech nejen ÚZEI, ale i dalších institucí, vysokých škol i v pracích studentů.
  • Velmi významnou roli sehrává FADN jako zdroj informací pro řízení zemědělských podniků a pro poradenské služby. Účastníci šetření FADN každoročně obdrží publikaci výsledků šetření FADN. Dále mají možnost přístupu do Internetové databáze FADN, ve které mohou využívat data celé databáze FADN. V aplikaci, která je určena pouze účastníkům šetření, si mohou analyzovat údaje svého podniku a porovnat své výrobní výsledky a ekonomiku s výsledky podobných podniků ČR a EU.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě