Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Protikorupční strategie / Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) byla v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

ÚZEI deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany ÚZEI.

V souladu se Směrnicí EU jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice EU k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚZEI.

 

Příslušná osoba: JUDr. Pavla Čuhelová, tel. 222 000 337

Zástupce příslušné osoby: Ing. Andrea Pekárková, tel. 222 000 309

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@uzei.cz

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Písemná komunikace:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

V případě písemného oznámení lze také vyplnit zabezpečený online formulář na webových stránkách https://forms.office.com/r/xR96XvKXpK  

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚZEI lze využít další komunikační kanály:

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí EU možnost podat oznámení uveřejněním.

Další kontakty:

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státnímu zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě