Přejít k hlavnímu obsahu

Každoročně poskytujeme odborný servis pro Ministerstvo zemědělství v rámci Tematických úkolů a Mimořádných tematických úkolů. Zadání úkolů odráží potřeby Ministerstva zemědělství a aktuální situaci a trendy v zemědělství, řada z nich má dlouhodobý charakter. Výstupy těchto úkolů jsou poskytovány přímo konkrétním zadavatelům z Ministerstva zemědělství pro účely tvorby politiky a opatření v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Nejvýznamnějším tematickým úkolem je každoroční zpracovávání Zprávy o stavu zemědělství ČR.

Odborný servis pro MZe

Filtrovat dle roku

Agrární trh práce
Odpovědný řešitel: Mgr. Miloslav Delín
2022
Aktualizace analýzy současného stavu sběru dat a předávání informací v oblasti akvakultury v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Ota Zajíček, MBA
2022
Aktualizace nákladů pro ověření sazeb dotačního programu 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
Odpovědný řešitel: Ing. Mgr. Lucie Rádlová
2022
Aktualizace pevné výše podpory u produktů/skupiny produktů v rámci Školního projektu
Odpovědný řešitel: Ing. Ivana Dolanová
2022
Analýza dotačních programů pro oblast vzdělávání a poradenstv
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová
2022
Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj spotřeby
Odpovědný řešitel: Ing. Ilona Mrhálková
2022
Analýza funkcí AKIS ČR a jeho vazby na SZP
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová
2022
Analýza možnosti převodu národního dotačního programu 18A Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, na sazbový režim
Odpovědný řešitel: Ing. Ivana Dolanová
2022
Analýza nákladů a výnosů zemědělských komodit v ČR a ve vybraných členských zemích
Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Remešová, DiS.
2022
Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech
Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
2022
Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2022
Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová
2022
Certifikační činnost – poradenské subjekty
Odpovědný řešitel: Ing. Králíková Svobodová
2022
Činnosti spojené s funkcí Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Dubec, Ph.D.
2022
Ekonomické dopady balíčku legislativních návrhů EK Fit for 55 na zemědělství
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal
2022
Ex ante evaluace návrhu programu účelové podpory MZe
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová
2022
Grafické a redakční práce tiskových materiálů Odboru bezpečnosti potravin - 18110
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář
2022
Hodnocení zemědělského půdního fondu
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.
2022
Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard – podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
2022
Implementace iniciativy EU o uhlíkovém zemědělství
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal
2022
Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e learningový kurz
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová
2022
Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e learningového kurzu, roční aktualizace dat
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová
2022
Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly
Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš
2022
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD
Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková
2022
Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková
2022
Názory spotřebitelů a maloobchodu na posílení udržitelné výroby potravin
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Čerkasov
2022