Přejít k hlavnímu obsahu

Uchazeči o zaměstnání

Kontaktní údaje správce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, se sídlem Mánesova 1453/75, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251, DIČ: CZ00027251.

V případě Vašeho zájmu o komunikaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně na adresu sídla organizace

E-mailem: gdpr@uzei.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kateřina Tužilová

Účel a právní základ zpracování

Účel, pro který osobní údaje zpracováváme, je nábor našich nových zaměstnanců. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – zpracování je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo organizaci.

Doba zpracování údajů

V případě, že jsme s Vámi neuzavřeli pracovněprávní vztah a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila volná pozice, která by Vás mohla zajímat, budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nejpozději 6 měsíců po ukončení výběrového řízení na danou pozici.