Úvodní strana / Činnost úseků ÚZEI / Útvar ředitele ÚZEI / Samostatné oddělení Operativní analýzy a mezinárodní spolupráce

Samostatné oddělení Operativní analýzy a mezinárodní spolupráce

 • zajišťuje problémově orientované analýzy, studie a zprávy pro potřeby MZe (zejména úkoly z porady ministra zemědělství),
 • sleduje a analyzuje významné strukturální změny v agrárním sektoru, tendence, možnosti, předpoklady a důsledky,
 • analyzuje očekávané důsledky legislativních změn a změn v hospodářské politice vlády,
 • bezprostředně reaguje na aktivistické intervence NGO – zajišťuje expertní stanoviska,
 • hodnotí důsledky z opatření a rozhodnutí orgánů EU a MZe,
 • poskytuje rychlé a doplňkové informace k aktuálním tématům,
 • účastní se pracovních skupin a operativních jednání pro rozhodování ministra zemědělství, komunikuje s poradci ministra zemědělství,
 • spolupracuje s nevládními organizacemi, komunikuje s panelem zemědělské praxe,
 • institucionalizuje mezinárodní vztahy ÚZEI, koordinuje zapojení a udržování ÚZEI v mezinárodních vědeckých, výzkumných a univerzitních sítích,
 • systematicky kontinuálně komunikuje se zahraničními partnery a vyhledává nové partnery za účelem zvýšení know how ÚZEI,
 • zajišťuje zhodnocování informací a zkušeností ze zahraničních služebních cest.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě