Přejít k hlavnímu obsahu

Zemědělská politika po roce 2013 - řešení pro vodárenskou nádrž Švihov?

Doucha, T., Čámská, K., Holas, J.

Článek se věnuje následujícím oblastem: zemědělská politika ve vztahu k problémům plošného znečišťování vodní nádrže Švihov, přehled nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany životního prostředí, zaměřených na ochranu vody, s odkazy na příslušnou legislativu, a výhled do budoucího období; konkretizace a porovnání dosavadních a očekávaných opatření a nástrojů politiky s vazbou na řešení problému zemědělského plošného znečišťování VN Švihov a současný stav zemědělství v povodí.

Doucha, T., Čámská, K., Holas, J.

Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 10, s. 19-24