Přejít k hlavnímu obsahu

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Štiková, O., Sekavová, H., Mrhálková, I.

Studie obsahuje podrobnou analýzu spotřebitelských cen potravin a nápojů. Je analyzován vývoj příjmové úrovně domácností, výdajů (včetně cen, za které domácnosti potraviny nakupují), podílu výdajů za potraviny na celkových výdajích a změn ve spotřebním koši jednotlivých druhů sledovaných potravin. Výsledkem analýzy je zhodnocení těchto vlivů na vývoj celkové spotřeby potravin i spotřeby v jednotlivých sociálních a příjmových skupinách domácností.

Praha: ÚZEI, 2009, 72 s. + příloha. ISBN 978-80-86671-62-8
Štiková, O., Sekavová, H., Mrhálková, I.

Studii si můžete prohlédnout zde.