Přejít k hlavnímu obsahu

Trh s vepřovým masem v ČR a ekonomika výkrmu

Abrahamová, M., Boudný, J.

V článku je vyhodnocen vývoj trhu s vepřovým masem v ČR za období 2007-2012 jak z pohledu chovu prasat, tak i užití vepřového masa včetně jeho spotřeby. Článek podrobně analyzuje odvětví v oblasti prvovýroby, tj. struktury podniků, vývoje stavů prasat, tak i z pohledu produkce a užití vepřového masa. Podrobně se zabývá vývojem zahraničního obchodu s prasaty, vepřovým masem a výrobků z něj za období 2007-2012. Současně uvádí porovnání vývoje v odvětví vepřového masa ČR s vybranými zeměmi EU. Dále je v článku podrobně vyhodnocena ekonomika výroby vepřového masa v ČR za období 2008 2012 a následně uvedeno porovnání celého odvětví v mezinárodní konkurenci.

Abrahamová, M., Boudný, J.
Maso, 2014, roč. XXV, č. 1, s. 4-10, ISSN 1210-4086