Přejít k hlavnímu obsahu

Trh s drůbežím masem v ČR a ekonomika výkrmu drůbeže

Teichmanová, J., Boudný, J.

Chov drůbeže v České republice je spojen s produkcí drůbežího masa a konzumních vajec. V odvětví drůbežího masa jednoznačně dominuje produkce kuřecího masa. V posledních letech však vlivem snižování objemu produkce při relativně stabilní poptávce ze strany spotřebitelů docházelo k poklesu míry soběstačnosti v této komoditě. Vzhledem ke snižování výroby konkurenčního masa vepřového rostl podíl spotřeby drůbežího masa na spotřebě masa celkem. V bilanci zahraničního obchodu s živou drůbeží a drůbežím masem docházelo k prohlubování záporného salda. V sektoru se negativně projevovaly rostoucí dovozy drůbežího masa a zvyšoval se jejich podíl na tuzemské spotřebě. Teritoriální struktura obchodu s drůbežím masem se významněji neměnila a cena průmyslových výrobců jatečných kuřat v ČR dlouhodobě odpovídá průměru zemí EU. Rok 2013 v meziročním srovnání přinesl meziroční nárůst stavů drůbeže celkem, snížení produkce i spotřeby drůbežího masa, pokles dovozu a růst vývozu. V roce 2014 lze očekávat zvýšení globální produkce drůbežího masa a také v zemích EU by měla v roce 2014 pokračovat výroba v mírně vzestupném trendu i přes očekávané meziroční oslabení ceny. Konkurence v odvětví drůbeže zůstane na intraunijním trhu v krátkodobém výhledu vysoká, producenti a zpracovatelé drůbeže budou vystaveni tlaku na ceny produkce, která bude spolu s vývojem nákladů nadále určující pro rentabilitu drůbežího masa.

Teichmanová, J., Boudný, J.
Maso, 2014, roč. XXV, č. 4, s. 38-45, ISSN 1210-4086