Přejít k hlavnímu obsahu

Trh s biopotravinami v České republice

Babáčková, J., Hlaváčková, J.

Vzhledem k rostoucímu trhu biopotravin v Evropě i v České republice roste i potřeba informací o jeho stavu a vývoji. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) sleduje vývoj trhu s biopotravinami v ČR od roku 2009. Text je věnován celkové situaci na trhu s biopotravinami v ČR v letech 2009-2019 a prezentuje základní tržní ukazatele. Výsledky uvedené v tomto článku vycházejí z údajů získaných z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin.

Babáčková, J., Hlaváčková, J.
Zemědělec č. 38/2021, s. 11. ISSN 1211-3816