Přejít k hlavnímu obsahu

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2022

Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2023)

„Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2022“ je analýzou vývoje českého AZO s třetími (tj. mimounijními) zeměmi i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky a rovněž je provedeno zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostatu. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2017 až 2022.

Praha : ÚZEI, 2023, ISBN 978-80-7271-262-5
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2023)

Ročenku si můžete prohlédnout zde.