Přejít k hlavnímu obsahu

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008

Pohlová, K.

Analyzuje změny v komoditní a teritoriální struktuře českého AZO v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07.

Hodnotí vývoj podílu českého AZO na celkovém zahraničním obchodě ČR a pozici AZO ČR v rámci EU 27.

Praha: ÚZEI, 2010, 43 s. + přílohy.

Pohlová, K.

Ročenka je dostupná zde.