Přejít k hlavnímu obsahu

Reprezentativnost výběrového souboru zemědělských podniků datové sítě FADN CZ a způsoby jejího ověřování

Prášilová, M., Procházková, R., Harvilíková, M.

Testování reprezentativnosti výběrového šetření FADN bylo provedeno s cílem ověřit, zda na jeho základě je možno činit zobecňující závěry, tedy hodnotit celé odvětví. Údaje charakterizující základní soubor byly převzaty z výkaznictví Českého statistického úřadu. Příspěvek se zabývá volbou vhodných statistických technik a metod k posouzení reprezentativnosti a potřebného rozsahu výběrového souboru. Konkrétní výsledky ověřování reprezentativnosti jsou prezentovány na příkladu výběrového šetření hospodaření zemědělských podniků souboru FADN CZ za rok 2011, šetřených v roce 2012. Testování reprezentativnosti bylo provedeno v prostředí specializovaného statistického systému Statistica, verze 10. Součástí analýz jsou i metodické návrhy pro zkvalitnění výběrového souboru.

Prášilová, M., Procházková, R., Harvilíková, M.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, Vol. LXI, Issue 7, s. 2639-2648