Přejít k hlavnímu obsahu

Rentabilita zemědělských komodit - ekonomicko-matematické predikce

Foltýn, I., Zedníčková, I.

Studie obsahuje metodický popis a možnosti ovládání modelu RENT-4, jeho využití pro výpočet rentability vybraných zemědělských komodit v rámci 4 typů výrobních oblastí a je doplněna rozsáhlou tabulkovou a grafovou přílohou, v níž jsou prezentovány výsledky pro 37 komodit rostlinné a živočišné výroby.

Praha: ÚZEI, 2010, 106 s. + příloha CD. ISBN 978-80-86671-80-2
Foltýn, I., Zedníčková, I.

Studii si můžete prohlédnout zde.