Přejít k hlavnímu obsahu

Postoj české zemědělské praxe k ochraně půdy proti degradaci vlivem vodní eroze půdy

Trantinová, M.

V projektu NAZV QH72203 bylo šetřeno, do jaké míry jsou šetrné technologie a opatření na zemědělské půdě užívané a přijatelné pro současnou zemědělskou praxi. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 59 zemědělských subjektů, které byly vybrány na základě GIS analýzy v povodích řeky Bečvy, Opavy a Moravy. Hlavními cílovými skupinami předloženého projektu jsou pracovníci zemědělského poradenského systému, zemědělské praxe, ale také široká veřejnost. V tomto článku je zveřejněna část výsledků dotazníkového šetření, které se dotýká krajinných prvků. Výsledky šetření dávají alespoň částečný vhled do toho, jaké zkušenosti mají zemědělci s projevy eroze na svých pozemcích, jaká hledají řešení na její snížení a jak hodnotí jednotlivá opatření.

Trantinová, M.
Studia Oecologica, 2011, roč. V, č. 1, s. 19-27, ISSN 1802-212X