Přejít k hlavnímu obsahu

Panorama potravinářského průmyslu 2013

Mezera, J., Plášil, M., Němec, R.

Studie poskytuje informace o vývoji a dosažených výsledcích uvedeného odvětví.

Uvedené definitivní roční údaje z let 2007–2012 dodal ČSÚ, údaje za rok 2013 jsou odhadem MPO.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2014, 87 s.

Mezera, J., Plášil, M., Němec, R.

Studei je dostupná zde.