Přejít k hlavnímu obsahu

Panorama potravinářského průmyslu 2010

Mezera, J., Mejstříková, L., Plášil, M.

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR.

Praha: MZe, 2011, 84 s.

ISBN 978-80-7434-010-9

Mezera, J., Mejstříková, L., Plášil, M.

Zpráva je dostupná zde.