Přejít k hlavnímu obsahu

České zemědělství pohledem odborným i laickým

Svobodová, I., Drlík, J., Delín, M., Kelnarová, J.

Monografie zahrnuje kapitoly věnované pracovním silám v českém zemědělství, zemědělskému školství i obrazu zemědělství u české veřejnosti. Pozornost je věnována oblastem, které souvisí s generační obměnou pracovníků v zemědělství (např. demografickému stárnutí zemědělců, mzdové disparitě vůči ostatním odvětvím), současným obtížím podniků získávat pracovníky na trhu práce i možnostem a limitům vzdělávacího systému generovat kvalifikované síly pro sektor zemědělství. Na výsledcích reprezentativního  výzkumu obrazu zemědělství u české veřejnosti provedeném ÚZEI v roce 2020 ukazujeme, jak společnost a její specifické skupiny na české zemědělství a zemědělce nahlíží.

Praha: ÚZEI, 2023, 188 s.

ISBN: 978-80-7271-266-3 (elektronická verze)

Svobodová, I., Drlík, J., Delín, M., Kelnarová, J.

Publikace je dostupná zde.