Přejít k hlavnímu obsahu

Možnosti zvýšení přidané hodnoty v moldavském zemědělství

Dne 11. 4. 2013 podepsal ÚZEI s Českou rozvojovou agenturou kontrakt na praktickou studii o možnostech zvýšení přidané hodnoty v moldavském zemědělství. Studie poslouží jako podklad pro rozvoj možností, jak mohou české technologie pracovat na zvýšení ceny, za kterou jsou drobní zemědělci schopni umístit svou produkci na trh. ÚZEI je ctí, že se může podílet na záslužné práci ČRA na zlepšování životního standardu lidí v daleko nejchudší zemi Evropy.

V tomto ÚZEI navazuje na svou dlouholetou aktivitu v Moldavsku. V letošním roce budou například, opět ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, v nejsledovanější relaci moldavské televize promítnuty naučné filmy z dílny ÚZEI nabízející pomocnou ruku z palčivých problémů zemědělské chudoby; toto je nejefektivnější způsob předání podnikatelských dovedností a pomoci prostým moldavským zemědělcům, kteří v drtivé většině nemají přístup k moderním komunikačním technologiím a jejichž mobilita je obecně mizivá.