Přejít k hlavnímu obsahu

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 (certifikovaná metodika)

Foltýn. I. a kol.

Metodika je určena pro centrální sféru (MZe) pro prověřování ekonomické prosperity zemědělských producentů do roku 2013 i po roce 2013. Základem je model RENT-4, umožňující simulovat varianty vývoje rentability zemědělských komodit v závislosti na různých scénářích agrární politiky a tržních cenách zemědělských komodit. Výběr komodit pokrývá téměř 95 % z. p. v ČR, což umožňuje simulaci ekonomického vývoje a prosperity zemědělských podniků v různých regionech. Obsažena je rovněž metoda výpočtu nepřímých podpor v ŽV.

Praha: ÚZEI, říjen 2010, 68 s. + 7 příloh.

Foltýn. I. a kol.

Metodika je dostupná zde.