Přejít k hlavnímu obsahu

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Plášil, M. a kol.

Vypracování postupů a vzorců pro výpočet náhrady škod způsobených řízeným rozlivem povodní na polních plodinách pěstovaných na pozemcích, které jsou zahrnuty do území určených k těmto řízeným rozlivům.

Tato certifikovaná metodika slouží především Krajským agenturám pro zemědělství a venkov (KAZV), následně jednotlivým agenturám pro zemědělství a venkov (AZV), které přijímají žádosti poškozeného o náhradu škody způsobené rozlivem, dále škodní komisi, kterou ustanovuje vedoucí místně příslušné AZV a komisi, kterou ustanovuje náměstek ekonomicko-správního úseku, která rozhodne na základě sumarizace škod o konkrétních sazbách pro proplacení náhrad.

Praha: ÚZEI, březen 2010, 10 s.

Plášil, M. a kol.

Metodika je dostupná zde.