Přejít k hlavnímu obsahu

Metodika aplikace společných kritérií EU pro redefinici LFA v podmínkách ČR

Kučera, J., Štolbová, M.

Podrobný metodický postup aplikace jednotlivých společných kritérií EU pro vymezení LFA na územní jednotky ČR. Řeší rovněž překryv jednotlivých kritérií na dané územní jednotce, způsob "jemného doladění" vymezených LFA a stanovení podílu zemědělské půdy postižené znevýhodněním na zemědělské půdě územní jednotky.

Praha: ÚZEI, duben 2010, 30 s.

Kučera, J., Štolbová, M.

Metodika je dostupná zde.