Přejít k hlavnímu obsahu

Ekonomika typických podniků vyrábějících mléko v EU

Bošková, I.

V článku jsou analyzovány ekonomické výsledky zemědělských výrobců mléka v ČR ve srovnání s výrobci ve vybraných zemích EU. Srovnání je provedeno na vzorku třiceti typických farem ze třinácti zemí EU. Zemědělští výrobci mléka v ČR jsou zastoupeni třemi typickými podniky. Ekonomika typických farem je analyzována prostřednictvím ukazatelů souhrnné rentability a jejích dílčích komponent – ceny mléka, tržeb a přímých plateb. Na základě výsledků analýzy jsou vyslovena doporučení pro výrobce mléka.

Bošková, I.
Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 12, s. 20-25, ISSN 0027-8068