Přejít k hlavnímu obsahu

Ekonomika a trh s mlékem v EU v globálním kontextu

Bošková, I.

Cílem článku je zhodnotit pozici a vyhlídky zemědělských výrobců mléka v EU ve světové konkurenci. Pro zhodnocení bylo využito srovnání cenových úrovní mléka a vývoj produkce ve světových regionech, a rovněž ekonomických výsledků typických mléčných farem ve světových regionech. V článku jsou identifikovány některé konkurenční výhody EU ve výrobě mléka.

Bošková, I.
Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 9, s. 34-38, ISSN 0027-8068