Přejít k hlavnímu obsahu

Ekonomika chovu drůbeže

Boudný, J., Pokorný

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ztrátová s výjimkou roku 2018, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. Podpory směrované do sektoru drůbeže významně zlepšily ekonomiku výkrmu kuřat. Výkrm kuřat byl s dotací ziskový v letech 2016-2018, avšak v roce 2019 nestačily podpory k dosažení zisku. Pro rok 2020 se předpokládá, že po započtení podpor bude výkrm kuřat rentabilní.

Boudný, J., Pokorný
Náš chov 10/2021. s. 48-51. ISSN 0027-8068