Přejít k hlavnímu obsahu

The Effect of Heterogeneous Buyers on Agricultural Land Prices: The Case of the Czech Land Market

Curtiss, J., Jelínek, L., Hruška, M., Medonos, T., Vilhelm, V.

Článek je zaměřen na analýzu vlivu typu kupujícího na výši kupní ceny zemědělské půdy. Specifický vliv kupujícího na výši ceny je podle teorie zakotven především v rozdílných finančních možnostech kupujících, v různorodosti způsobu stanovení vlastní hodnoty půdy na straně kupujícího a prodávajícího a také v odlišných nákupních podmínkách. V analýze byl navržen pružný hedonický typ modelu cen zemědělské půdy, který umožňuje vyhodnotit rozdíly v hodnocení půdních charakteristik mezi různými typy nakupujících subjektů. Využita jsou data z 579 smluvních prodejů, uskutečněných v letech 2008 až 2010 v rámci pěti okresů ČR. Výsledky podávají významný důkaz o vlivu specifických vlastností nakupujícího subjektu na hodnocení produkčních vlastností půdy a dalších jejích charakteristik. Obecně byla pozorována ochota kupujících nezemědělského zaměření přeplácet kupující subjekty, které pořizovaly půdu k zemědělskému využití zvláště tam, kde se jednalo o výhodné umístění půdy i na úkor jejích produkčních kvalit. Geografické a demografické podmínky oblastí, ve kterých nezemědělské subjekty investují, vypovídají o do budoucna sílícím trendu opouštění nejméně rozvinutých venkovských oblastí. Mezi zemědělskými kupujícími kupují obvykle z výhodnějších cenových podmínek akciové společnosti a družstva, zatímco soukromé farmy mají značně zkomplikovaný přístup k trhu. Tento výsledek má důležité implikace pro strukturu a efektivitu budoucího využívání zemědělské půdy.

Curtiss, J., Jelínek, L., Hruška, M., Medonos, T., Vilhelm, V.
German Journal of Agricultural Economics, 2013, Vol. 62, Issue 2, 116-133, ISSN 0002-1121