Přejít k hlavnímu obsahu

Economic Effects of Investment Support of Adding value to Food Products in CZ

Špička J., Mezera J.

Analyzování a vyhodnocení podpory přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům v rámci Programu rozvoje venkova (podopatření I.1.3.1) v kontextu přípravy dokumentů pro programové období 2014-2020. Aplikace výsledků výzkumu je prvním krokem k modifikaci pravidel pro poskytování podpory z PRV na programové období 2014-2020 tak, aby byly účelně a cíleně poskytovány na podporu potravinářského průmyslu v nových podmínkách. Řešení je z metodologického hlediska založeno na kontrafaktuální analýze a identifikuje hlavní efekty pro potravinářské odvětví s použitím ekonomických indikátorů. Výsledky ukazují, že podpořené podniky si do určité míry upevnily svou ekonomickou pozici. Investiční podpora má pozitivní dopad na finanční stabilitu, protože podpořené podniky v období 2007-2010 vykázaly menší pokles rentability v porovnání s nepodpořenými podniky. Investiční podpora zvyšuje produktivitu práce. Efekt na celkové hospodářské výsledky podpořených podniků je tlumen vyššími odpisy, které jsou důsledkem investic do dlouhodobého majetku.

Špička J., Mezera J.
Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, Vol. 5, Issue 1, s. 39-49. ISSN 1804-1930