Přejít k hlavnímu obsahu

Vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích

Koláříková Janotová B., Náglová Z., Remešová M.

EU patří mezi významné pěstitele cukrové řepy. Svou roli má i Česko, které je šesté, co se týče podílu na celkové ploše cukrovky v EU. Zrušením cukerních kvót došlo ke zvýšení konkurence mezi producenty, ale i zpracovateli. Proto se článek zabývá analýzou nákladů pěstování cukrové řepy a jejich komparací v mezinárodním měřítku. Do srovnání tak bylo zařazeno i Rusko, kde pěstování cukrové řepy v posledních letech nabývá na významu a Rusko se stává významným producentem cukrové řepy. Ke zpracování byla využita data mezinárodní sítě agri benchmark Cash Crop z 10 zemí v letech 2017–2019. Dle výsledků řada zemí není schopna pokrýt své náklady na pěstování cukrové řepy realizační cenou bez započtení dotací. Česko patří k zemím s méně uspokojivou ekonomikou pěstování, a to i při vyšších realizačních cenách. Pro zlepšení efektivnosti je nezbytné zaměřit se na výběr kvalitního osiva a vhodných technologií.

Koláříková Janotová B., Náglová Z., Remešová M.

Listy cukrovarnické a řepařské 4/2022, s. 154-159. ISSN 1210-3306

http://www.cukr-listy.cz/lc-obsah2022.html