Přejít k hlavnímu obsahu

Výkonnost masného průmyslu s ohledem na stupeň zpracování suroviny

Náglová Z., Špička J.

Příspěvek se zabývá vyhodnocením výkonnosti podniků masného průmyslu dle toho, jakým stupněm zpracování se tyto zabývají. S ohledem na stupeň zpracování suroviny dle analýzy finančních ukazatelů vykazuje nejlepší hodnoty celopodnikových výsledků (při komparaci s průměrem souboru) kategorie bourárny-výrobky a bourárny-jatka. Podprůměrné hodnoty naopak dosahují podniky zabývající se všemi stupni výroby. Podrobnější pohled na český masný zpracovatelský průmysl přináší nové informace v porovnání se souhrnným pohledem na celý obor CZ-NACE 10.1. Rozlišením různých kombinací stupňů výroby je možné pomoci identifikovat ekonomické problémy a nevýhody masokombinátů zastřešujících všechny stupně zpracování v porovnání se specializovanými závody.

Náglová Z., Špička J.

Maso, 9/2022, s. 30-33. ISSN 1210-4086