Přejít k hlavnímu obsahu

Pozice masného průmyslu v potravinářství

Náglová Z.

Článek se týká komparace ekonomických ukazatelů jednotlivých výrobních oborů potravinářského průmyslu v roce 2020. Na základě tohoto srovnání je stanovena významnost masného průmyslu (CZ-NACE 10.1) v rámci celého potravinářství. Hodnoceny byly ukazatele jako počet podniků, počet zaměstnanců, výše tržeb, produktivita práce či měsíční mzdy. Následně byla provedena finanční analýza podniků masného a potravinářského průmyslu, která byla shrnuta do spider grafu. Dle výsledků se masný průmysl řadí mezi významné výrobní obory potravinářství díky široké podnikatelské základně, počtu zaměstnaných osob i vzhledem k výši generovaných tržeb. Dlouhodobým problémem je pokles počtu podniků i pracovníků.

Náglová Z.

Maso, 5/2022, s. 30-33. ISSN 1210-4086