Přejít k hlavnímu obsahu

Porovnání ekonomiky produkce vajec v různých systémech ustájení

Boudný J., Jochymková K., Rádlová L.

V roce 2021 Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) provedl v rámci interního projektu výzkum, jehož cílem bylo vyčíslit a porovnat rozdíly mezi výrobními náklady na produkci konzumních vajec z obohacených klecí a z alternativních chovů reprezentovaných voliérovým chovem a chovem nosnic na podestýlce. Z výsledků vyplývá, že náklady na produkci konzumních vajec jsou vyšší u alternativních technologií chovu než u obohacených klecí, zároveň je u nich také pozorována nižší užitkovost. Nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými způsoby ustájení byly pozorovány v nákladech na krmiva, ostatních přímých nákladech a službách, pracovních nákladech a odpisech majetku a zvířat. Z pohledu zpeněžení vajec bylo příznivějších výsledků dosaženo u alternativních způsobů chovu. Ve voliérových a podestýlkových chovech bylo dosahováno lepšího zpeněžení vajec. Zatímco ve voliérových chovech vyšší realizační cena vajec víceméně pokrývala zvýšené výrobní náklady, v podestýlkových chovech bylo zhodnocení vajec významně lepší s pozitivním dopadem na ekonomiku produkce. Nákladová rentabilita produkce vajec byla v obohacených klecích a voliérách záporná, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami ve sledovaném souboru podniků. Kladná nákladová rentabilita byla zaznamenána pouze u podestýlkového chovu nosnic. Na základě odhadu nákladů pro rok 2021 se předpokládá, že se ekonomická situace producentů vajec napříč všemi technologiemi chovu meziročně zhorší, hlavním důvodem jsou především rostoucí ceny krmiv, energií, práce a materiálu. Přestože průměrná cena za vejce bude v roce 2021 pravděpodobně vyšší než v předchozím roce, výrobní náklady porostou o poznání významněji.

Boudný J., Jochymková K., Rádlová L.

Náš chov č. 4/2022. s. 30-32. ISSN 0027-8068.