Přejít k hlavnímu obsahu

Nákladovost odchovu selat v ČR a ve vybraných zemích EU

Boudný J.

Článek se zabývá nákladovostí chovu prasnic včetně odchovu selat od narození včetně předvýkrmu v ČR a porovnání s výsledky evropských i mimoevropských producentů. Výsledky za ČR vychází z výběrového šetření nákladů a výnosů v zemědělství zpracovávané v ÚZEI v letech 2017-2020. Predikce výsledků za rok 2021, která zohledňuje vývoj cen vstupů do zemědělství podle ČSÚ v roce 2021 vůči 2020. Pro porovnání s evropskými a mimoevropskými producenty byly využity výsledky z mezinárodního uskupení InterPIG.

Boudný J.

Náš chov č. 6/2022. s. 4-6. ISSN 0027-8068.