Přejít k hlavnímu obsahu

Ekonomika výkrmu kuřat

Boudný J., Jochymková K., Vančová T.

Článek se zabývá ekonomikou výkrmu kuřat v ČR v letech 2018-2021. Byl uvažován také vliv podpor na ekonomiku výkrmu kuřat. Výsledky za ČR vychází z výběrového šetření zpracovávané v ÚZEI v letech 2018-2020. Pro rok 2021 a první pololetí 2022 byl proveden odhad ekonomiky. Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ztrátová s výjimkou roku 2018, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. V prvním pololetí 2022 ceny vstupů významně narůstaly, především krmiva, PHM, energie, materiál. To se projevilo v nákladech na výkrm kuřat, které se zvyšovaly rychlejším tempem než realizační ceny, proto se ekonomika výkrmu kuřat zhoršovala. Podpory směrované do sektoru drůbeže ekonomiku výkrmu kuřat zlepšily. Po jejich započtení byl výkrm kuřat v letech 2018 a 2020 ziskový, naopak v roce 2019 nebyl dosažen zisk ani po započtení podpor. Pro rok 2021 se předpokládá, že s podporami bude výkrm kuřat rentabilní, naopak v roce 2022 rentabilita meziročně poklesne a pravděpodobně bude záporná i po započtení podpor.

Boudný J., Jochymková K., Vančová T.

Náš chov, 10/2022, s. 44-46. ISSN 0027-8068