Přejít k hlavnímu obsahu

České zemědělství šest let po vstupu do Evropské unie

Bašek, V. a kol.

Studie hodnotí, jak změny v podmínkách po vstupu do EU ovlivnily vývoj českého zemědělství do roku 2009 a jak se promítly do jeho ekonomické situace a konkurenceschopnosti zejména na jednotném trhu EU.

Praha: ÚZEI, 2010, 77 s., ISBN 978-80-86671-81-9
Bašek, V. a kol.

Studii si můžete prohlédnout zde.