Přejít k hlavnímu obsahu

An assessment of the differentiated effects of the investment support to agricultural modernisation: the case of the Czech Republic

Ratinger, T., Medonos, T., Hruška, M.

Cílem tohoto článku je posoudit ekonomické dopady opatření 121, Modernizace zemědělských podniků PRV pro období 2007-2013. Výzkum je zaměřen na distribuční aspekty podpor a na diferencované dopady podle výrobních podmínek a velikosti podniků. V článku je použit kontrafaktuální přístup využívající přímé přiřazování s možností ošetření heteroskedasticity. Ilustrujeme signifikantní přínosy investičních podpor na rozsahu podnikání (reprezentované hrubou přidanou hodnotu) a zvyšování produktivity práce. Analyzováním souboru žadatelů u opatření 121 poukazujeme na fakt, že velké farmy dostávají co do rozsahu větší podpory než malé farmy. Rozdělením souboru hodnocených podniků podle přírodních podmínek a velikosti demonstrujeme, že přínosy jsou větší na farmách v horších přírodních podmínkách a na středních farmách jak v absolutním tak relativním vyjádření. Když prozkoumáme změny v bankovní zadluženosti, ukazuje se, že v průměru podpory mobilizují další zdroje pro financování investic. Ovšem, na velkých farmách změna bankovní zadluženosti není statisticky signifikantní v důsledku investičních podpor. To se dá interpretovat jako spíš vysoká mrtvá váha u velkých podniků, zatímco v průměru je mrtvá váha nízká. Následně tvrdíme, že opatření by se společensky zefektivnilo, pokud by se zaměřilo na střední a malé zemědělské podniky.

Ratinger, T., Medonos, T., Hruška, M.
Agris on-line Papers in Economics and Information, 2013, Vol. 5, Issue 4, 153-164, ISSN 1804-1930