Přejít k hlavnímu obsahu

Analýza nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků 2002-2006

Poláčková, J. a kol.

Studie shrnuje výsledky výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků v období 2002-2006 (pšenice ozimá, řepka, mléko, vepřové maso). Cílem studie je analýza úrovně, vývoje a struktury nákladů, analýza tržeb, realizačních cen a míry rentability, včetně vlivu přímých plateb a doplňkových národních plateb na ekonomiku zemědělských výrobků.

Praha: ÚZEI, 2009, 59 s. + přílohy. ISBN 978-80-86671-55-0
Poláčková, J. a kol.

Studii si můžete prohlédnout zde.