Přejít k hlavnímu obsahu

Alternativní přístupy k predikci SZÚ

Foltýn, I., Zedníčková, I., Chaloupka, O.

Cílem příspěvku je vytvořit alternativní přístupy k modelování souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) pro potřeby predikcí vývoje zemědělství v ČR. V ÚZEI byly navrženy dva modelové přístupy SZÚ P1 a SZÚ P2. Model SZÚ P1 se skládá z účtů jednotlivých zemědělských komodit a čerpá z údajů již existujícího modelu RENT 4 a částečně ze submodelu STR (SZÚ P2). Model SZÚ P2 je tvořen regresními výpočty sezónních trendů z databáze ÚZEI Baseline. Oba modely mají vlastní aparát pro predikci cen (CEN 1 a CEN 2) vycházejících z databáze ČSÚ.

Foltýn, I., Zedníčková, I., Chaloupka, O.
ČZU PEF, sborník z 23. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, 2014, s. 64-73, ISBN 978-80-213-2545-6