Přejít k hlavnímu obsahu

Agrární trh práce

Spěšná, D. a kol.

Studie se zabývá problematikou zemědělských pracovních sil v souvislosti se situací na agrárním trhu práce. Analýza situace na agrárním trhu práce je soustředěna na jeho klíčové komponenty, tj. nabídku pracovních sil a poptávku po nich, mzdy a nezaměstnanost. Zároveň jsou do analýzy zahrnuty vývoj a socioekonomické a sociodemografické charakteristiky zemědělské pracovní síly, její postavení na venkovském trhu práce a srovnání s aktuální situací v zemích EU.

Praha: ÚZEI, 2009, 77 s. ISBN 978-80-86670-70-3
Spěšná, D. a kol.

Studii si můžete prohlédnout zde.