Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Efekt výběru plodin na ekonomiku produkce plodin a souvislosti s kvalitou životního prostředí
Voltr V., Hruška M.
2013
Socio-ekonomické charakteristiky zemědělských manažerů v České republice
Drlík, J., Spěšná, D.
2013
Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích (certifikovaná metodika)
Poláčková, J. a kol.
2013
Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)
Štiková, O. a kol.
2013
Panorama potravinářského průmyslu 2012
Mezera, J., Plášil, M., Rusňáková, E.
2013
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012
2013
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2010
Pohlová, K. (únor 2012)
2012
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2011
Pohlová, K. (srpen 2012)
2012
Hospodaření zemědělců v oblastech s přírodními omezeními po vstupu ČR do EU
Štolbová, M. a kol. (říjen 2012)
2012
Modelování dopadů zemědělské politiky ČR po roce 2013
Foltýn, I., Zedníčková, I. (listopad 2012)
2012
Problematika řízení rizik v zemědělských podnicích ČR
Špička, J., Vilhelm, V. (prosinec 2012)
2012
Ročenka ÚZEI 2011
2012
Metodické přístupy hodnocení nákladovosti výroby konzervovaných krmiv
Jánský, J., Poláčková, J., Kozáková P.
2012
Český trh s biopotravinami v roce 2010
Hrabalová, A.; 2. 3. 2012
2012
Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ)
Voltr, V., Hruška, M., Froněk, P. (ÚZEI), Šařec, P. (ČZU), Leština, J. (VÚRV, v. v. i.)
2012
100 let Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
2012
Panorama potravinářského průmyslu 2011
Mezera, J., Plášil, M.
2012
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011
2012
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2009
Pohlová, K. (únor 2011)
2011
Ročenka ÚZEI 2010
2011