Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Collaboration in the Czech Dairy Chain
Bošková, I.
2013
Strategies and effects of milk producers’ organisations in the Czech Republic
Ratinger, T., Bošková, I.
2013
Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání
Janotová, B., Špička, J.
2013
Trh s hovězím masem v ČR a ekonomika výkrmu skotu
Abrahamová, M., Boudný, J.
2013
Vývoj trhu s mlékem
Bošková, I.
2013
Rozsah živočišné výroby ve vztahu k zaměstnanosti v zemědělství
Drlík, J., Nohel, F.
2013
Vývoj obchodu s vejci v ČR v roce 2012
Teichmanová, J.
2013
Trh s vepřovým masem a ekonomika chovu prasat v ČR
Abrahamová, M., Boudný, J.
2013
Ekonomika výroby vepřového masa – postavení ČR v evropské konkurenci
Boudný, J., Janotová, B.
2013
Vývoj obchodu s drůbeží v ČR v roce 2012
Teichmanová, J.
2013
Očekávaný vývoj na trhu s drůbežím masem v roce 2013
Teichmanová, J.
2013
Agri benchmark Beef and Sheep analyzuje světové trhy s masem
Bošková, I.
2013
Ozimé obiloviny, stálice našich polí
Novotný, P.
2013
Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování řepky
Janotová, B., Boudný, J.
2013
Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování pšenice v letech 2009-2011
Janotová, B., Boudný, J.
2013
Vývoj produkce, zahraničního obchodu a soběstačnosti komodity zelenina v České republice – I. část
Součková, I.
2013
Vývoj produkce, zahraničního obchodu a soběstačnosti komodity zelenina v České republice – II. část
Součková, I.
2013
Hospodaření a spotřeba potravin v českých domácnostech v letech 2009-2012
Sekavová, H.
2013
Wie wirksam sind Eigentumsrechte an Agrarland? Das Beispiel der russischen Region Altain in Südwestsibirien
Jelínek, L., Prishchepov, A. V., Ponkina, E.
2013
Impact Assessment of Trim Levels of Mechanization in Company on Yield of Winter Wheat
Voltr V., Froněk P., Hruška M.
2013