Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Ekonomika a trh s mlékem v EU v globálním kontextu
Bošková, I.
2014
Ekonomika typických podniků vyrábějících mléko v EU
Bošková, I.
2014
Trh s vepřovým masem v ČR a ekonomika výkrmu
Abrahamová, M., Boudný, J.
2014
Trh s drůbežím masem v ČR a ekonomika výkrmu drůbeže
Teichmanová, J., Boudný, J.
2014
Pěstování brambor v ČR
Baudisová, H.
2014
Alternativní přístupy k predikci SZÚ
Foltýn, I., Zedníčková, I., Chaloupka, O.
2014
Model FARMA-5 pro ekonomickou a ekologickou optimalizaci zemědělských podniků
Foltýn, I., Kučera, J., Trantinová, M., Voltr, V., Zedníčková, I., Pavka, P., Zapletal, M.
2014
Vývoj ekonomiky potravinářského sektoru v letech 2007-2013
Mezera, J.
2014
Stanovení dopadu sazeb a degresivity plateb v oblastech čelících přírodním a jiným specifickým omezením na potřebu finančních prostředků
Štolbová, M., Hruška, M.
2014
Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy (certifikovaná metodika)
2014
Panorama potravinářského průmyslu 2013
Mezera, J., Plášil, M., Němec, R.
2014
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013
2014
Vynalézání venkova v ČR po roce 1989
Pospěch, P., Delín, M., Doucha, T., Drlík, J., Nohel, F., Spěšná D.
2014
Možnosti zvýšení přidané hodnoty v moldavském zemědělství
2013
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2012
Pohlová, K. (srpen 2013)
2013
Zemědělská politika po roce 2013 - řešení pro vodárenskou nádrž Švihov?
Doucha, T., Čámská, K., Holas, J.
2013
The Effect of Heterogeneous Buyers on Agricultural Land Prices: The Case of the Czech Land Market
Curtiss, J., Jelínek, L., Hruška, M., Medonos, T., Vilhelm, V.
2013
Reprezentativnost výběrového souboru zemědělských podniků datové sítě FADN CZ a způsoby jejího ověřování
Prášilová, M., Procházková, R., Harvilíková, M.
2013
Economic Effects of Investment Support of Adding value to Food Products in CZ
Špička J., Mezera J.
2013
An assessment of the differentiated effects of the investment support to agricultural modernisation: the case of the Czech Republic
Ratinger, T., Medonos, T., Hruška, M.
2013