Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR a podnikatelská struktura českého zemědělství
Hruška M., Vilhelm V.
2015
Učňovské školství v oboru Řezník – uzenář očima středních odborných škol a učilišť
Špička, J., Náglová, Z.
2015
Struktura a ekonomika podniků výroby potravinářských výrobků
Náglová, Z., Mezera, J.
2015
Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost české zemědělské prvovýroby a potravinářského průmyslu
Náglová, Z., Menzlová, J., Bošková, I., Špička, J., Mezera, J.
2015
Model AGRO-2014 a problém diskriminace českých producentů potravin
Foltýn, I., Štiková, O., Mrhálková, I.
2015
Panorama potravinářského průmyslu 2014
Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.
2015
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014
2015
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2013
Pohlová, K. (srpen 2014)
2014
Ročenka ÚZEI 2013
2014
Diskursivní země nikoho: Analýza diskurzu rurality v ČR v období transformace
Pospěch, P.
2014
Podpora posilování spolupráce a efektivnosti faktorů akcelerujících inovační procesy v potravinářském průmyslu
Mezera, J., Němec, R., Špička, J.
2014
Role agro-environmentálních závazků v zachování biologické rozmanitosti v post-socialistické České republice
Pražan, J., Theesfeld, I.
2014
Udržitelný rozvoj zemědělství – role zemědělce
Mrnuštík Konečná, M.
2014
Analýza vývoje českého zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky a nápoji
Pohlová, K., Mezera, J.
2014
Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR
Štiková, O., Mrhálková, I.
2014
Vývoj celkové spotřeby potravin a nápojů v uplynulých 20 letech (1992-2012)
Štiková, O.
2014
Nová zemědělská politika v odvětví cukru
Baudisová, H.
2014
Trendy na trhu zeleniny v České republice a Evropské Unii v roce 2013
Menzlová, J.
2014
Ekonomika výroby vepřového masa – postavení ČR v evropské konkurenci
Boudný, J., Janotová, B.
2014
Pokles živočišné výroby poznamenal české zemědělství i venkov
Spěšná, D., Drlík, J.
2014