Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Komodifikace venkova a utváření identity regionu
Delín, M., Pospěch, P.
2016
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2015
Pohlová, K., Bříšková, M. (září 2016)
2016
Ročenka ÚZEI 2015
2016
Český zahraniční obchod s masem a masnými výrobky
Pohlová, K., Mezera, J., Špička, J.
2016
Vývoj přístupů ke zkoumání venkova v rurální sociologii
Delín, M., Pospěch P.
2016
Ekonomika výkrmu skotu
Bošková, I.
2016
Mezinárodní komparace ekonomiky ozimé pšenice v letech 2012-2014
Janotová, B.
2016
Spotřebitelské preference při nákupu masa a masných výrobků v ČR – místo nákupu
Náglová, Z., Špička, J.
2016
Pěstování pšenice v ekologickém a konvenčním systému hospodaření
Peterková, J., Rádlová, L.
2016
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016
2016
Panorama potravinářského průmyslu 2015
Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.
2016
Základní ekonomické faktory ovlivňující spotřebu potravin
Mrhálková, I., Štiková, O.
2016
Světový mlékárenský summit IDF 2016 v Rotterdamu vyzval světové mlékárenství k účinné globální spolupráci
Bošková, I., Kopáček, J., Šalaková, A.
2016
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015
2016
Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR a podnikatelská struktura českého zemědělství
Hruška M., Vilhelm V.
2015
Veřejná podpora řízení zemědělských rizik – stav a výhledy
Vilhelm, V., Špička, J., Valder, A.
2015
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2014
Pohlová, K. (říjen 2015)
2015
Změny ve struktuře nákladů výkrmu prasat v České republice
Tamáš, V., Peterková, J.
2015
Obrazy dobré vesnice: vizuální analýza rurální idyly v české soutěži Vesnice roku
Pospěch, P., Spěšná, D. & Staveník, A.
2015
Ročenka ÚZEI 2014
2015