Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Systém chráněných značek zemědělských produktů a potravin funguje v EU od roku 1993
Plášil, M.
2018
Situace na trhu obilovin a řepky ve světě
Boudný, J., Janotová, B., Novotný, P.
2018
Přístup lesnických podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím
Urbancová, H., Hukal, P., Rozenský, L.
2018
Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání
Bošková, I.
2018
Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016
Bílá, P., Fuksová, Z.
2018
Ročenka ÚZEI 2017
2018
Institucionální faktory na trhu zemědělské půdy v zemích eu v kontextu s poměry v české republice
Voltr V., Kubačák A., Hruška, M. (2018)
2018
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2017
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2018)
2018
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2016
Pohlová, K., Bříšková, M. (2017)
2017
Ročenka ÚZEI 2016
2017
Ekonomika chovu masného skotu v ekologickém a konvenčním režimu
Boudný, J., Peterková, J., Rádlová, L.
2017
Ekonomika chovů ovcí a koz v ekologickém zemědělství
Dubec, J., Fuksová, Z., Hanibal, J., Peterková, J., Kostlivý, V.
2017
Ekonomika výroby vepřového masa ve vybraných zemích EU
Boudný, J.
2017
Ekonomika, výroba a obchod v chovu drůbeže
Boudný, J., Pokorný, J., Rudinskaya, T.
2017
Panorama potravinářského průmyslu 2016
Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.
2017
Spotřebitelské preference kvality a ceny při nákupu masa a masných výrobků
Náglová, Z., Špička, J.
2017
Přehled publikační činnosti VÚZE za období let 1993–2006
2017
Světový mlékárenský summit IDF 2018 upozornil na nezastupitelnost mléka a nutnost mezinárodní spolupráce
Bošková, I., Kopáček, J.
2017
Spotřebitelské preference země původu masa a masných výrobků při jejich nákupu
Náglová, Z., Špička, J.
2017
Získávání registrací v systému chráněných značek zemědělských produktů a potravin EU Českou republikou v porovnání s ostatními 9 státy vstoupivšími také v roce 2004 do EU
Plášil, M.
2017