Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Panorama potravinářského průmyslu 2019
Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.
2020
Změny ve spotřebě masa a masných výrobků
Špička, J.
2020
Vývoj opatření pro řízení rizik v českém zemědělství
Kislingerová, S., Vilhelm, V.
2020
Vývoj mezd v resortu zemědělství
Drlík, J.
2020
Hospodaření na nejmenších farmách
Štolbová, M., Turková, E.
2020
Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování řepky v letech 2016-2017
Náglová, Z., Remešová, M.
2020
Jaké vlastnosti má mít dobré maso podle spotřebitelů?
Špička, J.
2020
Ročenka ÚZEI 2019
2020
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2019
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2020)
2020
Ročenka ÚZEI 2018
2019
Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2018
Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2019)
2019
Ekonomika chovu drůbeže
Boudný, J.
2019
Ekonomika výroby vepřového masa ve vybraných zemích EU
Bobošová, T., Boudný, J., Jochymková, K.
2019
Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN
Döbertová, M., Lamprechtová, S.
2019
Panorama potravinářského průmyslu 2018
Mezera, J., Plášil, M., Náglová, Z.
2019
Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice
Náglová, Z., Remešová, M.
2019
Metodika ekonomického, energetického a environmentálního hodnocení výroby plodin
Voltr V., Hruška M., Nobilis L. (ECO-trend), Fuksa P. (ČZU)
2019
Přístup lesnických podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím
Urbancová, H., Hukal, P., Rozenský, L.
2018
Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016
Bílá, P., Fuksová, Z.
2018
Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání
Bošková, I.
2018